Celosia - Amigo Mix

Celosia - Amigo Mix

Mix of yellow, rose, red shades

$14.35
  • Botanical Name: Celosia
  • Common Name: Amigo Mix
  • Height: 6"
  • Sun: Mostly Sun
Or View Details