Tuberous Begonia - Go-Go Orange

Tuberous Begonia - Go-Go Orange

Reliable large showy double flowers; 8" tall; orange flower

$29.90
  • Botanical Name: Tuberous Begonia
  • Common Name: Go-Go Orange
  • Height: 12"
Or View Details