Tuberous Begonia - Go-Go Salmon
Tuberous Begonia - Go-Go Salmon

Tuberous Begonia - Go-Go Salmon

Reliable large showy double flowers; 8" tall; salmon (apricot) flower

$29.95
  • Botanical Name: Tuberous Begonia
  • Common Name: Go-Go Salmon
  • Height: 12"
Or View Details